Waarom een zzp’er?

Waarom een zzp’er?

Waarom is het zinvol een zzp’er in te zetten, leerlingen hebben immers baat bij continuïteit?

Ja, leerlingen hebben baat bij continuïteit maar ook bij lestijd. Wanneer er gaten vallen in de personele bezetting is het mogelijk om kinderen te verdelen over andere groepen of ze naar huis te sturen. Op die momenten wordt de klas uit elkaar gehaald en krijgen de leerlingen geen instructie. Twee variabelen waar leerlingen wel behoefte aan hebben maar waar niet aan kan worden voldaan. Door een zzp’er in te zetten kan de klas bij elkaar blijven en krijgen leerlingen toch instructie. Doordat zzp’ers op basis van een factuur werken worden alleen de gewerkte uren in rekening gebracht (uurtje-factuurtje). Een school heeft geen kosten aan premies, vakanties en wanneer de vaste leerkracht weer terug is stopt de samenwerking en heeft de school geen kosten meer aan de zzp’er (geen uurtje, geen factuurtje).

Nu hoor ik u denken, waarom een zzp’er direct inhuren en niet via een uitzend/detacheringsbureau? Het antwoord is simpel. Een zzp’er direct inhuren is vele malen goedkoper. Onderwijs is vrijgesteld van BTW waardoor het uurtarief van een zzp’er in verhouding lager ligt. Wanneer dit via een detacheringsbureau loopt wordt dit als een dienst gezien wat met 21% BTW belast is. Ook hoeft er wanneer er direct met een zzp’er gewerkt wordt niets te worden afgedragen aan het detacheringsbureau. Geld wat de school in zijn zak houdt en wat voor andere doeleinden kan worden ingezet.

” We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt ”
Albert Einstein.